İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Birleşik Amerika topraklarının esas karakteri bakımından karasal olan iklimi, dağların oluş ve dağılışları ile yakından ilgilidir. Kuzey yarımküresinin orta paralelleri üzerinde yer alan bu topraklar, genellikle batıdan doğuya akan bir atmosfer akımına açıktır. Fakat Kayalık dağlar duvarı, Pasifik'ten gelecek okyanus tesirinin doğuya sokulmasına engel olur. Tersine, ülkenin ortasındaki geniş ovalar çukuru, kuzeyde kutuplardan inen, güneyde Ekvator'dan akan hava kütlelerinin rahatça yer değiştirmesine elverişli bir bölge yaratır. Yazın, Meksika körfezinden sıcak dalgaları ve yağmurlar, kış mevsiminde ise Kanada'dan buzlu rüzgârlar ve kar bu ovalara hücum eder. Atlantik iklimi yumuşatıcı tesirini ancak Hatteras burnunun güneyinde, Gulf Stream akıntısının henüz Amerika sahilinden ayrılmamış olduğu noktalarda kendini hissettirir. 100. Meridyenin iki yanında, ayrı iki iklim bölgesi meydana gelmiştir: Batı, genellikle kurak, doğu ise yağışlıdır. Her iki bölge, bu farklı yağış durumuna gpre adlandırılmıştır.
• Kurak Amerika (Birleşik devletlerin kurak bölgesi), Kayalık dağların doğu sınırları ile kıyı dağları yani Coast Range arasında uzanan geniş ve step görünüşündeki toprakları içine alır. Yağış nispeti her yerde düşük seviyededir, özellikle güneyde sonbahar ve kuzeyde ilkbahar en kurak mevsimler olarak gprünür (yağış ortalaması 250 mm. ile 500 mm. arasında).
Bu genel görünüş yanında bazı istisnalar, bölgesel değişikliklere yol açar: daha iyi yağış alan dağ sıraları (yağış ortalaması 500 mm. ile 1 000 mm. arasında) geniş ormanlar ve daimî karlarla örtülüdür. Pasifık'ın kuzey kıyısı ılıman ve yağışlıdır (yağış ortalaması 1 500 mm.). Columbia bölgesinde geniş çam ormanları vardır. Orta Kaliforniya'nın kıyı dağları ise, iç yaylada sert bir step ikliminin yerleşmesine sebep olmuştur. Dağlar arasındaki çukurlar, kurak bölgelerin damgasını taşıyan bitki çeşitleriyle gerçek bir çöl manzarası gösterir. Misk otları, yucca ve kaktüs kümeleri, sıradağların doğusundaki yüksek yaylalara kadar olan bölgede, Birleşik devletler topraklarının bu bölgesine has değişik bir bitki örtüsü meydana getirmektedir.
• Yağışlı Amerika (Birleşik devletlerin yağışlı bölgesi), paralellere (enlem dairelerine) uyan birkaç kuşağa ayrılır. Güneyde Florida, yılda 2 m. yi geçen yağış ortalaması ve zengin yaz yağmurları ile «yağışlı tropikal iklim» bölgesidir. Meksika körfezi, tropikal bir bitki örtüsü ile kaplıdır. Batıda ise bitkiler, step bitkisi karakterini alır. Meksika körfezinden Ohio vadisine kadar uzanan bölgede yağışlı bir kara iklimi hüküm sürer (yaz yağışları; yıllık yağış ortalaması 1 ilâ 2 m). Burada bitki örtüsü, çoğunlukla çok geniş alanlara yayılmış çayırlar halindedir. Ohio'dan Büyük Göller'e doğru iklim, tropikal karakterini kaybederek değişir, fakat yağışların karakteri değişmez (yaz yağışları; yıllık yağış ortalaması 1 m.). Buna karşılık, yıllık sıcak ve soğuk ortalamaları arasındaki fark çoğalır. Kutup kuşağının etkisinde kalan kuzey bölgeler, Kanada iklimine uymuştur; yıllık yağış ortalaması bölgenin hiç bir yerinde 500 mm. yi geçmez; buna karşılık yıllık sıcak ve soğuk ortalamaları arasındaki fark yüksektir. Bu iki karakter, iklimin kara iklimi olma vasfını göstermektedir. Doğuya doğru gittikçe, sıcak ve soğuk ortalamaları arasındaki fark artar (New York'ta + 24°C ile — 2°C arası). Bölgede Apalas sıradağları özel bir iklim şekli gösterir; bol yağış alan bu dağlar, Washington paralelinin güneyinde, yapraklarını döken ağaçların meydana getirdiği geniş ormanlar, kuzeyinde yaz kış yeşil kalan iğne yapraklı ağaç ormanlarıyle kaplıdır. Orman örtüsü Okyanus kıyısına. New England bölgesine kadar uzanır.