CORÇ AMCALAR

Corç amcalar yine Dolar yollamış

Tarladan okula dolar maşallah

Her Dolarla bir de yular yollamış

Hergeleye iyi gelir inşallah


Oruç ayı dilenciler çoğalır

Bu sene de çoğalacak inşallah

Büyük vezir dilenci başı olmuş

Yurdum için dileniyor maşallah


Vatan millet baş köşeyi kapanlar

Beytullah’ta kara taşa tapanlar

Kara Afrika’ya okul yapanlar

Bir okul da bize yapar inşallah


Ardı açık, önü açık görüşme

Sapacalı edepsiz bir gelişme

Gizlense de bu bir çıkar bölüşme

Uyur halkım uyanacak inşallah


BEKİR YAŞAR