Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
Müzik te Notalar...
1 den 6´e kadar. Toplam 6 Sayfa bulundu

Konu: Müzik te Notalar...

 1. #1

  Arrow Müzik te Notalar...  Nota: Seslerin tonlarına göre sınıfsal tanım şeklidir ve yedi tane nota vardır. La-Si-Do-Re-Mi-Fa-Sol  Porte ve İlave Çizgisi: Beş paralel düz çizgi ve dört eşit aralıktan oluşan notaları yazmaya yarayan şekildir. Portenin dışına taşan yani birinci çizgiden önce veya beşinci çizgiden sonra yazılması gereken notaları yazmak için çizilen çizgilerdir.
  Anahtar: Dizekte başladığı çizgideki notaya adını veren notaların okunmasını ve isimlendirilmesini sağlayan işaretlere Anahtar denir.Anahtar dizeğin baş tarafına konur. Müzikte 3 temel anahtar vardır.( DoSolFa) Bu anahtarları Dizekte değişik yerlerde kullanarak toplam 7 anahtar elde edilir.


  Sol anahtarı

  Fa anahtarı

  Do anahtarı


  SUS (Es): Müzikte belli bir birim zamanı olan ve sessiz geçen süreye Sus denir.Sol tarafta sus değerleri yer alır.Örneğin birlik notanın sol tarafında birlik es (sus)yer alır.  Birlik Nota 1

  İkilik Nota 1/2

  Dörtlük Nota 1/4

  Sekizlik Nota 1/8

  Onaltılık Nota /16

  Otuzikilik Nota 1/32

  Altmışdörtlük Nota/64


  TEKRAR İŞARETİ: Bir müzik parçasında en az iki veya daha çok ölçüleri yinelemek için kullandığımız işarete Tekrar işareti denir.

  Röpriz: Genellikle başa dönüleceğini veya 2. defa görüldüğü yerden 1. defa görüldüğü yere dönüleceğini anlatır.
  Senyö: Bir müzik eserinde 2. defa konulduğu yerden birinci defa konulduğu yere dönüleceğini ve son yazılan yerde bitirileceğini belirtir.
  Ölçü tekrar işareti: Bir ölçüdeki notalar tekrar edileceği zaman kullanılır.
  Genel Müzik Bilgisi

  Solfej notaları melodileriyle seslendirmektir.Bona ise notaları sadece ritmik değerleriyle okumadır.Nota Öğrenirken iki temel bilgi esastır.Bunlar ritim değeri ve nota değeridir.Birbiri ardına eşit aralıklıdüzenlerle sıralanan vuruşlara ritim denir. Basit Ritimler
  2/4 3/4 4/4 (C) şeklinde gösterilirler..
  Bileşik Ritimler
  Basit Ritmlerin birbirine eklenmesiyle oluşurlar.Örnek olarak:
  5/8 6/8 7/8 8/8 9/8

  Müzik “İnsanların kelimeler ile anlatamadığı duygu düşünce ve hislerini melodik seslerle anlatma sanatıdır”. Müziğin diğer bir tanımı ise “insanların kendi yapılarına uygun yaşadğı ortama göre sesleri kullanma sanatıdır” şeklindedir.

  SES : Bir cismin titreşiminden meydana gelen dalgaların hava yolu ile kulağımıza ulaşmasına denir.

  SESİN DUYULMASI ( İşitme ) : İnsanlarda işitmeyi ve duymayı sağlayan organı kulaktır. Dış kulağa iletilen ses orta kulağa intikal eder. Orta kulaktan ise iç kulağa geçerek sinirler aracılığı ile beyine ulaşır. Böylece ses beyinde canlandırılmış diğer bir deyişle duyulmuş olur.

  SESİN HIZI : Sesin herhangi bir cisim veya maddeden çıktığı andan itibaren bulunduğu ortama göre belirli bir ulaşma hızı vardır. Bu konuda yapılan çalışmalara göre durgun ve ısı derecesi sıfır olan bir ortamda ses saniyede 340 metre hız yapar.

  SESİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİ : Seslerin incelik - kalınlık dereceleri ve zamana göre titreşim özellikleri vardır. Örneğin LA sesi bir saniyede 440 titreşim gerçekleştirir. Diğer sesler de buna göre düzenlenmiştir.

  MÜZİK SESLERİ : Müzik sesleri İnsan Sesleri ve Müzik Aletleri Sesleri olmak üzere ikiye ayrılır.
  İnsan Sesleri : İnsan sesleri Kadın Sesleri ve Erkek sesleri olarak iki guruba ayrılır.
  Erkek Sesleri : Tenor (İnce) Bariton (Orta) Bas (Kalın) olarak üçe ayrılır.
  Kadin Sesleri : Soprano (İnce) Mezzo Soprano (Orta) Alto olarak üçe ayrılır.


  SES MERDİVENİ: İnsan kulağı ile duyulması imkanı olan seslerin en kalınından en incesine kadar sıralanış biçimine ses merdiveni denir. Ses Merdiveni üç bölüme ayrılır : Bunlar Kaba Bölge Orta Bölge ve Tiz Bölgedir.

  ARALIK : İki nota arasındaki mesafeye yani ses farkına denir.

  SÜRE : Notaların vermiş olduğu zaman bütünlüğüne süre denir. Sesli Süre ve Sessiz Süre olmak üzere iki çeşit süre vardır. Sesli süreler notaların seslendiriliş zamanını sessiz süreler ise notalar arası bekleme zamanını ifade eder. Sessiz süreler Müzikte ES işareti ile tanımlanır.

  TAM SES : İki bitişik notanın veya derecenin gösterdiği aralığa Tam Ses denir. Bu notaların gösterdiği küçük aralıklara da Yarım Ses denir

  KOMA : İki tam ses arasındaki dokuz küçük sesin her birine verilen isimdir.

  ÖLÇÜ : Bir müzik eserinin eşit süreli bölümlerine Ölçü denir. Ölçü çizgileri porteye diaaa olarak konulur. Her ölçüde ölçü rakamı kadar nota süreleri vardır.

  EK*** ÖLÇÜ ( ANAKRUS ) : Bazı eserlerde ilk ölçü çizgisinden önce gelen ölçülere verilen isimdir.

  Nota müziği okuyup yazıya almaya yarayan şekillerdir. Yazı harflerinin adları bulunuşu gibi bu şekillerinde adları vardır.

  Notalara ait yedi isim şunlardır:

  1. do (ilim dilinde bazen “ut”)
  2. re
  3. mi
  4. fa
  5. sol
  6. la
  7. si.

  Almanya ve İngiltere’de Ortaçağ tarzından solfejde kısmen hatıra olarak notalar doğrudan doğruya alfabe harflerinden yedisinin adlarıyla okunmaya devam ediliyor:
  1. C (do)
  2. D (re)
  3. E (mi)
  4. F (fa)
  5. G (sol)
  6. A (la)
  7. H (si)
  8. B (si bemol). Bu Almanlardaki sistemdir.

  Nota (veya not) kelimesi bir şeyi sonradan hatıra getirtecek surette bir yere not etmeyi ifade eden sözdür. Müzik notası da bir sesi temsil etmek üzere nota dizeği üstündeki yerine konulan bir işaret bir kayıttır.
  Karakterci nota: Bir özelliği belirten nottur. Dizideki yedi notanın vasıfları olan tonik toniküstü mediant (ortanca) alt-dominant dominant (hâkim) dominantüstü sensible (duygun) nota terimleri hep karakterci notalardır. Çünkü dizide her birinin farklı birer rolü vardır ve karakterlerini işte bu roller sağlar.
  Bir dizinin ilk üçlü ve ilk altılı aralıkları o dizi modunun karakterci notalarıdır. Majör ve minör dizilerin mod notaları adını alırlar.
  Zarif notalar: Melodide bazı süs ve işleme notalarına böyle denir. Melodik süslemeler dediklerimiz bunlardır (Bak: Süslemeler). “Bezen notaları”da denilebilir.
  Küme notalar: Nota kümecikleri. Ölçünün bir zamanını veya zamanın bir bölümünü vücuda getiren tertipli kümeciklere nizam dışı katılan notalara (bir yüklenti ihdas ettikleri için) böyle denir. Yük notalarının vücuda getirdiği böyle nizam dışı gruplar birleştikleri notaların sayısını karşılayan rakamlarla gösterilirler.

  Nota Şekilcikleri (Figures de notes)

  Türlü nispî uzunlukları yani süsleri olan nota kıymetleri şu figürlerle gösterilirler: Birlik İkilik Dörtlük Sekizlik Onaltılık Otuzikilik Altmışdörtlük. Bu süreleri küçüklere “göze hitap eden” biçim adlarıyla öğreterek nota dersine başlamak kolaylığı muciptir. Sırasıyla şunlardır: Yuvarlak Beyaz Siyah Çengelli İki çengelli Üç çengelli Dört çengelli.

  Nota Şekillerinin Yazılışı

  Notalar kıymetlerinin her türlüsünde düzgünlükle yumurtamsı çizilmiş bulunmalıdır. Aşağıdaki misalde görüldüğü üzere yuvarlak yazılı notalar –akor yazısında temas noktaları tamamen dolmuş olacağından- kalın bir çizgi gibi görünerek okunmaları güçleşir. Beyzi notalarda ise temas noktası iki taraftan kapanmadığından o sayede okunmaları kolay olur. Bu fark göz önünde tutulup hiç olmazsa çok sesli ve akorlu yazılarda notaları beyzi çizmeye çalışmalıdır
  İkilik’ten başlayıp dörtlük sekizlik ve daha küçük kıymetteki notalara beyzi uçlar porte aralık ve çizgilerine hep eğrilemesine yazılırlar İkilik kıymetten itibaren altmışdörtlüğe kadar bütün nota başları aynı büyüklükte düşmelidir Birlik nota öbürlerinden az büyükçedir hem de onların aksine olarak portedeki yerine yayvan ve yatık yazılmalıdır. Öbür nota başlarından büyük olduğu için eğik yazılırsa portenin aralık ve çizgilerinden taşar. Neticede okunması güçleşir yanlış okunmaya sebebiyet verebilir Sükût (Es) İşaretleri ve Yazılışları
  Kıymetler gibi esler de çeşitli ve portedeki yerleri bazen farklıcadır.

  1. Birlik es portede daima dördüncü çizginin altındadır.
  2. İkilik es portede üçüncü çizgi üstüne konur
  3. Dörtlük es portenin ikinci çizgisi ile dördüncü çizgisi arasına yazılır. Yalnız bunun alt ve üst kuyrukları aşağıdan birinci aralığın içine ve yukarıdan dördüncü aralığın içine biraz girmiş bulunurlar
  4. Sekizlik onaltılık ve otuzikilik eslerdeki çengelli uçlar üstten portenin üçüncü aralığına yazılırlar. Sekizlik esin bacağı portenin ikinci çizgisine onaltılık bacağı birinci çizgiye otuzikilik olanın bacağı da birinci çizginin az altına uzatılır. Altmışdörtlük este çengelli uç dördüncü aralıkta olmak üzere bacağı otuzikilik esinki kadar indirilir.
  5. Noktalı nota ve eslerin noktaları işaretin daima tam önüne ve porte aralıklarına konulmalıdır. Çizginin üstüne nokta konulmaz. Çünkü üst üste gelecek aynı renkler birbirini yok ederler

  Bir ölçüden daha fazla yani birkaç ölçülük olan esler şu misalde görüldüğü üzere yazılırlar.

  Nota Bacaklarının Çekilişi

  Tek olarak her notanın bacağı adlandığı sesin oktavına kadar uzatılır.
  “A” misalinde görüldüğü üzere birinci çizgi altındaki do notası portenin üçüncü “do” aralığının ortasına re dördüncü çizgiye mi yukarıdaki “mi” aralığına ve birinci aralıktaki fa beşinci “fa” çizgisine kadar uzatılır. Öbür notalar da “yukarıdaki gibi” oktavlarına kadar uzatılırlar.
  Birinci ilâve çizgili alt “do” notasından itibaren re mi fa sol la notalarının bacakları yukarı sonra gelen si do re mi fa sol la notalarının bacakları da aşağı çekilir Aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere ilk ilâve çizgili kalın si notası ile ondan pes düşen bütün ilâve çizgili notaların bacakları hep portenin üçüncü “si” çizgisine kadar çekilirler Gelen örnekte görüldüğü gibi birinci ilâve çizgili “si” notasından başlayıp yükselen notaların bacakları hep portenin üçüncü si çizgisine kadar indirilirler Nota bacakları porte üzerindeki yerlerine göre yukarı veya aşağı çekildiklerinde aşağı indirili bacaklar nota yuvarlağının solundan yukarı çekilenler nota yuvarlağının sağından çizilmelidirler İlâve çizgileri arasındaki açıklık porte çizgilerinin açıklıkları kadar olmalıdır. Üst üste sıralı ilâve çizgileri hep aynı uzunlukta ve bir hizada olacaklardır


  Notalara dair bazi kelimeler:

  nota
  notalar
  flüt notaları
  gitar notaları
  müzik notaları
  türkü notaları
  şarkı notaları
  bağlama nota
  bağlama notaları
  flüt nota
  gitar nota
  hatırla sevgili notaları
  istiklal marşı notaları
  istiklal marşının notaları
  keman notaları
  melodi notaları
  müzik nota
  nota arşivi
  nota bilgisi
  nota nedir
  nota programı
  nota yerleri
  org notaları
  piyano notaları
  samanyolu notaları
  sanat müziği notaları
  saz notaları
  türk müziği notaları
  türk sanat müziği notaları
  türkü nota
  türkü notası
  çocuk şarkıları notaları
  şarkı notası
  şarkıların notaları
  10 yıl marşı notaları
  baglama notaları
  bağlama notası
  bağlama türkü notaları
  bağlamada nota
  besteleyici notaları
  blok flüt notaları
  caddelerde rüzgar notaları
  cennet notaları
  dizi müziği notaları
  flüt notası
  flüt şarkı notaları
  fülüt notaları
  gitar notalar
  gitar notası
  gitar şarkı notaları
  gitarda nota
  gitarda notalar
  halk müziği notaları
  hatırla sevgili nota
  hatırla sevgilinin notaları
  ilahi nota
  ilahi notaları
  keman nota
  keman notası
  klarnet notaları
  klasik gitar notaları
  klasik müzik notaları
  marş notaları
  melodi nota
  müzik notalar
  müzik notası
  müzikte nota
  ney nota
  ney notaları
  nota akor
  nota arsivi
  nota bilgileri
  nota defteri
  nota dersi
  nota dersleri
  nota değerleri
  nota indir
  nota kitabı
  nota okuma
  nota resimleri
  nota tab
  nota yazma
  nota yazma programı
  nota yazım
  nota yazım programı
  nota yazımı
  nota öğrenme
  notaların yerleri
  org nota
  piano nota
  piano notaları
  piyano nota
  pop müzik notaları
  samanyolu nota
  samanyolu şarkısının notaları
  sanat müziği nota
  sanat müziği nota arşivi
  sarkı notaları
  saz nota
  saz notası
  solo notaları
  söz nota
  telefon notaları
  trt nota
  trt nota arşivi
  tsm nota
  tsm notaları
  turku notaları
  türk halk müziği notaları
  türk müziği nota
  türk sanat müziği nota
  türkü notalar
  türkü sözleri ve notaları
  türkü ve notaları
  türküler ve notaları
  türkülerin notaları
  ud notaları
  yan flüt notaları
  çanakkale türküsü notaları
  çanakkale türküsünün notaları
  çocuk şarkıları ve notaları
  şarkı nota
  şarkı notalar
  şarkı sözleri ve notaları
  şarkı ve notaları
  şarkılar ve notaları
  bateri notaları
  bağlamada nota yerleri
  cennet nota
  davul notaları
  do notası
  gitar nota yerleri
  gitarın notaları
  gıtar notaları
  klasik gitar nota
  klavye notaları
  müziklerin notaları
  nota arşiv
  nota bul
  nota eğitimi
  nota işaretleri
  nota kavramı
  nota sehpası
  nota sitesi
  nota vermek
  nota öğrenmek
  parça notaları
  piyano notası
  tsm nota arşivi
  türk sanat müziği nota arşivi

 2. #2
 3. #3
 4. #4
 5. #5

  Standart

  Dostum güzel bir paylaşım olmuş ama tek eksik ilk baştaki nota çizelgesindeki notaların yetersiz olduğu ve çok basite indirgenmiş olduğu.. çeşitli yapsalarmış keşke ama süper paylaşım umarım yararlanan olmuştur

 6. #6

  Standart

  Alıntı Hello´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Dostum güzel bir paylaşım olmuş ama tek eksik ilk baştaki nota çizelgesindeki notaların yetersiz olduğu ve çok basite indirgenmiş olduğu.. çeşitli yapsalarmış keşke ama süper paylaşım umarım yararlanan olmuştur

  Aldığım kaynaktan olsa gerek konu farkıdaysan 3 senelik olmuş yani..normaldir..tşkler..


Benzer Konular

 1. Bağlamada Düzenler ve Notalar
  By ByemonaR in forum Müzik Enstrumanları
  Cevaplar: 1
  Bölüm Listesi: 06-02-2010, 09:42 PM
 2. Notalar
  By TWEETY in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 07-06-2009, 11:08 PM
 3. Notalar çizgiyle buluştu
  By PaRDoN in forum Kültür ve Sanat Haberleri
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 05-28-2008, 07:45 AM

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • Eklenti Ekleyemezsiniz
 • You may not edit your posts
 •  
[Gizlilik Politikası]-[UslanmaM Kuralları]-[UslanmaM İletişim/Contact]