yeni yıl melodika notaları
yeni yıl şarkı notası
Yılbaşı şarkısı notalarımi-mi-mi
mi-mi-mi
mi-sol-do-re-mi

fa-fa-fa
mi-mi-mi
re-mi-re-sol

mi-mi-mi
mi-mi-mi
mi-sol-do-re-mi

fa-fa-fa
mi-mi-mi
sol-sol-fa-re-do