ABHaber açıklıyor: AB Türkiye vize görüşmelerinde son durum (ingilizce)

Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasından vize görüşmeleri devam ediyor. ABHaber'e konuşan AB Konseyi kaynakları Türkiye'nin Geri Kabul Anlaşması GKA'yı imzalamadan vize serbestliğinin beklenmemesi gerektiğinin altını çizdiler.

AB Konseyi kaynakları Avrupa Komisyonu Türkiye ile vize diyalogunu sürdürdüğüne dikkati çekerlerken Komisyon vize alımının kolaylaştırılması için bazı çalışmalar yapıyor bu çerçevede Türkiye ile görüşmelerde bulunuyor diye konuştular.Aynı kaynaklar AB Konseyi Avrupa Komisyonu'na GKA imzalanmadan vizelerin serbestleştirilmesi için Türkiye ile müzakere et görevini vermesinin söz konusu olmayacağının altını çizdiler.Ve Avrupa Komisyonu Türkiye ile ancak vize alımının kolaylığı konusunda bazı ara formüller bulabilir.Ama bu vizelerin kaldırılacağı anlamına gelmez şeklinde konuştular.

Lüksemburg'daki AB Adalet Divanı'nın Türklere yönelik vizelerin haksız uygulandığı yönündeki kararının vizelerin kaldırılması için yeterli olmadığına ifade eden AB Konseyi kaynakları bunun için AB Konseyi'nin kararına ihtiyaç var görüşünü ortaya koydular.

AB Konseyi kaynakları,şunları kaydetti:

AB Sınır Koruma Birimi Frontex Türkiye ile kapsamlı müzakerelerde bulunuyor. Bu çerçevede önemli ilerlemeler sağlandı.Frontex, Türk-Yunan sınırında daha fazla işbirliği için Türkiye ile yaptığı görüşmeler sürüyor. Görüşmeler Türkiye'nin Frontex'e etkin katılımını sağlama bağlamında yapılıyor. Ayrıca Türkiye sınırında irtibat sağlanması için Frontex'in elemanları bulunuyor.''

Avrupa Komisyonu'nun konuyla ilgili bir süre önce ABHaber'e yaptığı açıklama ise şöyle:

Following the Justice and Home Affairs Council of 24 February (2011), we are ready to intensify the cooperation with Turaaa on visa issues. The Council called for "harmonised implementation of practical improvements for Turkish visa applicants within the framework of the EU Visa Code".

On this basis, the Commission is working with the Member States to foster the implementation of practical improvements to the benefit of Turkish visa applicants, such as, for instance, the issuing of more multiple entry visas with a long period of validity, the waiver of the fees for certain categories of applicants, and the simplification of procedures.

The Commission adopted on 13 October 2011 the harmonised lists of supporting documents requested from visa applicants applying for a Schengen visa in Turaaa. The harmonised lists have been established after discussions between the Schengen States present in Turaaa within the framework of the local Schengen cooperation (LSC).

The decision aims at clarifying the required documents (depending on the purpose of the travel, e.g. tourism, visits to family and friends, business visits…) and making sure that visa applicants are requested the same supporting documents by all Schengen States' consulates in all aaaaaaaas (Ankara, Istanbul, Izmir or Edirne).

In addition, regarding the possibility to reduce/waive the visa fee, these are the possibilities according to Article 16 of the Visa Code:

- visa fee shall be waived for children under 6, students undertaking study trips, representatives of NGOs;
- fee is reduced for children from 6 to 12;
- visa fee may be waived for such children, holders of diplomatic and service passports and for young people participating in events organised by NGOs.
- visa fee may be waived in individual cases.

On 28 September (2011) , Commissioner Malmström met with Egemen Bagis, the Turkish Minister for European Affairs, to discuss those "practical improvements", as well as possible ways forward on visa dialogue and readmission. The meeting was very constructive and both sides are determined to move forward with the discussions.

The signature and implementation of the readmission agreement by Turaaa remains a aaa element in view of further progress, in particular towards the opening of a dialogue on visa liberalisation, for which the Commission has to be mandated by the Council.

Açıklamanın gayrı resmi tercümesi:

24 Şubat’ta toplanan Adalet ve İçişleri Konseyi’nin ardından Türkiye ile vize konusundaki görüşmelerimizi yoğunlaştırmaya hazırız. Konsey, AB Vize Kanunu çerçevesinde Türk vize başvuru sahiplerine pratik iyileştirmeler sağlayan uygulamalar yapılması çağrısında bulundu.

Bu çerçevede, Komisyon,üye ülkeleri Türk vize başvuru sahiplerinin yararına olacak şekilde pratik iyileştirmelerin yapılması konusunda teşvik ediyor. Örneğin;uzun süreli ve çoklu giriş sağlayan vizelerin verilmesi ve belirli başvuru sahiplerinin daha az ücretle vize alabilmesi ve prosedürlerin basitleştirilmesi gibi.

Komisyon, 13 Ekim 2011’de Türkiye’den Schengen vizesi almak için başvuranlardan istenen belgelerin uyumlulaştırılmış listelerini kabul etti.Uyumlulaştırılmış listeler, Yerel Schengen İşbirliği (LSC) çerçevesinde, Türkiye’de mevcut olan Schengen ülkelerinin gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında oluşturuldu.

Karar, gerekli belgelerin aydınlatılmasını (seyahatin amacına göre değişmesi örneğin;turizm, aile ve arkadaşları ziyaret, iş gezileri…)ve başvuru sahiplerinden bütün Schengen ülkelerinin farklı şehirlerde (Ankara, İstanbul İzmir ve Edirne…) bulunan temsilciliklerinin aynı belgeleri istemelerini sağlamayı amaçlıyor.

Vize Kanunu’nun 16.maddesine göre, vize masraflarını azaltma veya tamamen kaldırma ihtimalleri :

-6 yaşının altındaki çocuklar, eğitim için seyahat eden öğrenciler, ve STK temsilcilerinin vize masraflarından muaf tutulması
-6-12 yaş arasındaki çocuklar için vize masraflarının azaltılması
-Çocukların, diplomatik ve hizmet pasaportu olanların ve STK’lar tarafından düzenlenen etkinliklere katılan genç kişilerin vize masraflarından muaf tutulması
-Bireysel durumlarda vizeden muaf olunabilmesidir.

28 Eylül’de Komisyon Üyesi Malmström, AB ile ilişkilerden sorumlu bakan Egemen Bağış ile « pratik iyileştirmeler »i görüşmek ve vize diyaloğunda ileriye gidebilmek için buluştu. Toplantı her iki taraf için de yapıcıydı ve taraflar görüşmelerle ileriye yönelik adımlar atmaya karar verdiler.

Geri kabul anlaşmasının Türkiye tarafından imzalanması ve uygulanması, vize konusunda önemli adımlar atılmasının ve diyaloğun önünü açtı.

Daha fazla bilgi için:

ABHaber,AB'nin Türkiye'yle ilgili aldığı vize kararının ayrıntılarını açıklıyor (ingilizce)

ABHaber açıklıyor:AB’nin Türkiye ile ilgili olumsuz vize kararının arkasından Avusturya çıktı

ABHaber- Analiz:Türk basını AB-Türkiye vize sürecini tam olarak anlayamadı


YASAL UYARI:KAYNAK GÖSTERİLMEDEN YAYIMLANAMAZ VE ALINTI YAPILAMAZ


ABHaber, 16-03-2012 15.00 (TSİ)